La majoria de les persones tenen una tendència natural a evitar els conflictes. Quan ens hem d’enfrontar a un problema difícil, en qualsevol grup o equip de treball, sabem que es produirà un conflicte i això fa que la situació es visqui com a perillosa i, per tant, indesitjable. Quan l’organització ha de generar un canvi en la seva estructura o gestió, per més insignificant que sigui, es generarà un conflicte.

Els conflictes profunds s’originen per la contraposició entre creences diferents. Paradoxalment, les diferències en els punts de vista són el motor del progrés i desenvolupament de les persones i les organitzacions a les que pertanyen. Per aquest motiu, el coaching s’està perfilant com un model d’intervenció fonamental a l’hora de resoldre conflictes. El coaching ajuda les persones a enfrontar les seves creences limitants i a buscar nous punts de vista per avançar en la consecució dels objectius desitjats. Dirigit a la resolució de conflictes, el coaching ajuda a generar un entorn de confiança que permet trobar solucions sinèrgiques que beneficien a totes les persones implicades.

En què consisteix un procés de coaching per resoldre conflictes en les organitzacions:

  • En impregnar l’organització de confiança per a aconseguir els canvis desitjats.
  • En revisar i posar de manifest les emocions i valors implicats.
  • En identificar les actituds, les emocions, els valors, els hàbits i les implicacions en el conflicte.
  • En la utilització de les metàfores per inspirar el canvi desitjat.
  • En identificar el conflicte personal a través de converses transformadores.
  • En iniciar la resolució de conflictes amb el canvi de paradigma.
  • En entendre i interioritzar la mentalitat Guanyar-Guanyar per resoldre conflictes.