Decidir, comprometre’t, fer gaudint i gaudir d’haver fet