La proactivitat és clau en moments d'incertesa i de canvi