Vaig començar les sessions d’acompanyament amb la meva coach Pilar Muntan a principis de 2012, degut a una manca de confiança sobre el meu futur professional després que les meves dues últimes feines no haguessin prosperat. La Pilar em va ajudar a trobar els meus objectius i em va ajudar també a reflexionar sobre la meva situació personal, sobre la meva dependència familiar i emocional que, en aquells moments, m’impedia avançar.

Al cap d’unes sessions ja m’havia plantejat començar un nou projecte personal i establir vincles professionals col·laboratius. El pla d’acció va reforçar la meva autoestima i em va ajudar a reconèixer les meves pròpies capacitats i a valorar la meva experiència laboral. Va ser un moment complicat a la meva vida i crec que en vaig poder sortir airós amb la seva ajuda professional, moltes gràcies Pilar!