Hi ha objetius a la vida que tens clars però no saps com assolir-los o no tens el valor necessari, el coaching t’ajuda a trobar les eines per arribar-hi i t’acompanya en el camí. Jo tenia dos objectius que només depenien de mi i amb la Pilar els vaig aconseguir.