La millora contínua és un concepte que vaig aprendre quan treballava en consultoria. Es defineix com l’acció (motor) que permet que s’introdueixin canvis graduals, tant en l’àmbit personal com professional, amb la finalitat d’aconseguir l’excel·lència.

Una de les eines empresarials més conegudes que neixen de la millora contínua és la metodologia PDCA: Plan (planificar), Do (fer), Check (verificar), Act (actuar).

Com a coach m’inspira molt aquest concepte perquè la meva feina està orientada a acompanyar a les persones a aconseguir la millor versió d’elles mateixes, el que podríem definir, també, com l’excel·lència. I aquesta excel·lència l’obtenim a partir de la metodologia PDCA:

  • Planificar: avaluem l’estat actual i definim l’estat on es desitja arribar (objectiu). Planifiquem les accions per assolir l’objectiu que anhelem i també analitzem els possibles obstacles que poden aparèixer durant el camí.
  • Fer: dissenyem l’estratègia mitjançant un pla d’acció i l’implementem.
  • Verificar: comprovem els resultats obtinguts abans i després de la implementació del pla d’acció.
  • Actuar: corregim les possibles desviacions i, si el pla ha donat els resultats esperats, obtenim el nostre objectiu. En cas contrari, tornaríem a començar el cicle PDCA.

A mi, personalment, tenir instal·lat aquest motor de millora contínua m’ajuda a estar atenta a noves oportunitats, nous reptes i a poder evolucionar.

Com sempre, aquest 2022 segueixo molt enfocada en la millora contínua i ben aviat tindràs notícies que estic segura que t’agradaran.

De moment, només puc avançar-te que tenen a veure amb l’evolució i el camí de creixement personal i professional que tant em nodreix a mi i amb el que intento acompanyar a les persones que confien en mi.