Escolta activa: amb generositat i els sentits atents