Escolta activa amb generositat i els sentits atents