Per tirar endavant qualsevol projecte és necessari treballar en equip. Els bons equips consisteixen en alguna cosa més que la suma de les seves parts. El treball en equip afavoreix la creativitat, el compromís, l’execució de les tasques, els resultats, les relacions interpersonals i el creixement personal.

Les 10 característiques d’un equip eficaç són:

  1. Propòsit comú il·lusionant amb valors compartits: si no tens una bona raó perquè la gent s’uneixi i sigui el suficientment important perquè la gent s’entusiasmi i comparteixi valors i objectius, no hi haurà manera de conformar un gran equip.
  2. Objectius: tots els membres de l’equip els coneixen i comparteixen. S’hauràn discutit i consensuat obertament els objectius de manera que tots els membres s’hi comprometin personalment. Els objectius individuals estaran en sintonia amb els de l’equip.
  3. El poder colectiu de l’equip pot més que l’habilitat individual: “cap de nosaltres val més que la suma de tots”. Aquest és el fonament d’un equip.
  4. Responsabilitat – Delegació: a mida que l’equip avança, s’adquireixen més coneixements i habilitats que el converteixen en autònom amb responsabilitats creixents. L’equip es refia del compromís, no del control.
  5. Relacions personals i comunicació: respecte mutu, expressió lliure, on les discrepàncies es plantegen obertament de forma constructiva. Les persones són lliures d’expressar els seus sentiments a més de les seves idees, tan en relació amb els problemes, com en relació al funcionamet de l’equip. La crítica és constructiva i s’orienta cap al desbloqueig d’obstacles als que s’enfronta l’equip per realitzar satisfactòriament la seva feina
  6. . Flexibilitat: l’equip i els seus membres tenen una elevada adaptació al canvi, amb polivalència sense necessitat de supervisió constant. L’equip es beneficia d’aportacions de persones amb aptituds i coneixements molt diferents.
  7. Execució: es genera un alt nivell de compromís. Els procediments són àgils, l’eficàcia és elevada.
  8. Reconeixement i apreci: es reconeix el treball en equip. Els objectius aconseguits a nivell individual son reconeguts per tots, existeix un clima d’harmonia i respecte.
  9. Moral: es té orgull de pertinença, satisfacció per la feina. Desapareixen els sentiments negatius perquè es posen de manifest i es resolen.
  10. Interdependència: els membres confien entre sí i saben que en els mals moments rebran el recolzament dels seus companys. Sense interdependència un grup no es converteix en un equip.

A l’hora de dirigir un equip, un bon líder ha de perseguir convertir un grup de treball en un equip, sumar forces i no restar-les, multiplicar resultats i no fraccionar-los, orientar activitats i coordinar-les, assolir beneficis grupals i individuals.

Grup de treball

Equip

Objectiu Interessos comuns L’objectiu és específic
Compromís Nivell de compromís relatiu Nivell de compromís elevat
Cultura Escassa cultura grupal Valors compartits i elevat esperit d’equip
Tasques Es distribueixen de forma igualitària Es distribueixen segons capacitats i habilitats
Integració Tendència a la divisió Aprenentatge compartit com a equip
Dependència Independència en el treball individual Interdependència que assegura resultats
Objectius assolits Es jutgen els de cadascun Es jutgen els de tot l’equip
Líder N’hi por haver o no Hi ha un lideratge responsable
Conclusions Més personals individuals i personals De caràcter colectiu
Avaluació El grup no avalúa Contínua autoavaluació de l’equip
Resultat No és del grup Es medeix per tot l’equip